Mária Magdolna templom romkertje
Magdolna-torony (Úri utca 55.)

Az egykori Mária Magdolna-templom a XIII. században, a tatárjárás után épült. Zsigmond király uralkodása idején a XIV. és a XV. század fordulóján bővítették háromhajóssá. A XVI. század közepétől a század végéig a protestánsok, előbb a lutheri, majd a kálvini irányzat követői közösen használták ezt a szakrális teret a katolikusokkal. A nagyobb háromhajós templomteret a reformáció követői, míg a kisebb alapterületű szentélyt a katolikusok vették igénybe istentiszteleteik illetve miséik számára. A török hódoltság második felében dzsámivá alakították át, tornyát ekkor minaretként használták, óraszerkezete miatt Órás dzsáminak is hívták. Buda visszafoglalása után a ferences rend építette újjá a templomot. I. Ferenc magyar királyt ebben a templomban koronázták meg. A XIX. század elejétől a budai helyőrség temploma volt. A II. világháború során az épület erősen megrongálódott, 1952-ben csak a torony helyreállítása történt meg, a templomtér esetében a romként való bemutatás mellett döntöttek.