Re: formáció­
Iskolai vetélkedő

A Reformáció Emlékbizottság, az EMMI Oktatásért felelős Államtitkársága valamint az Oktatási Hivatal vetélkedője általános- és középiskolások részére.

VERSENYKIÍRÁS

Re: formáció­ –
Kulturális kincskereső

Komplex műveltségi vetélkedő általános iskolai korosztály részére

A Reformáció Emlékbizottság, az EMMI Oktatásért felelős Államtitkársága valamint az Oktatási Hivatal közösen meghirdeti a „Re: formáció – Kulturális kincskereső” komplex műveltségi vetélkedő (továbbiakban Vetélkedő) részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait.

1
Általános tudnivalók

A „Re: formáció – Kulturális kincskereső” komplex műveltségi vetélkedő a Reformáció 500. évfordulója alkalmából, csapatok részére meghirdetett verseny. A többfordulós verseny két tanéven átívelve 2016 őszén kezdődik, és 2017 őszén ér véget.

1.1. A Vetélkedő célja

A Vetélkedő célja, hogy a tanulók szerezzenek ismereteket azokról a művészeti és tudományterületekről, amelyekben a reformáció és annak hatása új értékeket teremtett. További célja, hogy a reformáció kultúránkra gyakorolt hatását fedezzék fel a jelenünk mindennapjaiban.

1.2 A Vetélkedőben való részvétel feltételei

A Vetélkedőre a magyarországi általános- és középiskolák 5 fős csapatokat nevezhetnek. A csapatok nevezéséért, és az általános- illetve középiskola csapatainak a Vetélkedőn való részvételi lehetőségének biztosításáért az intézmény vezetője felel. Egy iskola több csapatot is nevezhet.
A csapatokban azok a tanulók vehetnek részt, akik a csapatot nevező általános- vagy középiskolával a Vetélkedő adott fordulójának időpontjában tanulói jogviszonyban állnak, és legfeljebb a 8. évfolyam tanulói. A csapatok összetételét az intézmény vezetője a Vetélkedő folyamán – a verseny adminisztrációs szabályait betartva – módosíthatja.

1.3 A jelentkezés módja

A csapat nevezését 2016. szeptember 30-áig az intézményvezető, a Vetélkedő adminisztrációs rendszerében rögzíti, megadva a csapat résztvevőinek nevét és oktatási azonosítóját, valamint a csapat legfeljebb 16 karakterből álló nevét.
A jelentkezés és a részvétel ingyenes.

1.4. A Vetélkedő szervezésének általános elvei

A Vetélkedő szakmai felelőse a Reformáció Emlékbizottság.
A Vetélkedővel kapcsolatos szakmai döntéseket a versenybizottság hozza.
A Vetélkedőt az Oktatási Hivatal szervezi. Az egyes fordulók lebonyolításában közreműködnek a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok.
A Vetélkedő versenyrészei – az első forduló kivételével – nyilvánosak.
A Vetélkedő online, írásbeli, szóbeli és gyakorlati versenyrészeket tartalmaz.
A Vetélkedő szakmai tartalma a Nemzeti Alaptanterven túlmutató követelményeket is magában foglal, melyeket a versenykiírás 1. melléklete (nyilvánosságra hozatala: 2016. szeptember) tartalmaz.
A második illetve harmadik fordulóba továbbjutó csapatok és kísérőtanáruk részére az utazási költséget a Reformáció Emlékbizottság fedezi.

1.5 A Vetélkedő versenybizottsága

A Vetélkedő szakmai anyagának kidolgozását, szakmai irányítását és felügyeletét az elnökből és további tagokból álló Versenybizottság látja el. A Versenybizottság működtetéséről a Reformáció Emlékbizottság gondoskodik. A versenybizottság tagjai: a Református Pedagógiai Intézet és az Evangélikus Pedagógiai Intézet igazgatója és egy-egy delegáltja, az elnököt a Reformáció Emlékbizottság jelöli ki.

1.6. A Vetélkedő fordulói

A Vetélkedő 3 fordulós.
Az egyes fordulók értékelése önállóan történik, az elért pontszámok nem adódnak össze.

1.6.1 Az első (iskolai) forduló szabályai

Időpont: 2016. december. 05.
Forma: online feladatlap.

Az online feladatsort a Versenybizottság állítja össze. A feladatokat tartalmazó elektronikus felületet az Oktatási Hivatal, a felület eléréséhez szükséges informatikai hátteret és a felügyeletet az iskola biztosítja.
A javítás központilag, a Versenybizottság szakmai felügyelete mellett történik. A második fordulóba – a Versenybizottság döntése alapján – legfeljebb 36 csapat juthat. Ettől a számtól a Versenybizottság – amennyiben az eredmények alapján indokoltnak látja – eltérhet. Az első forduló eredményei, illetve a második fordulóba továbbjutó csapatok névsora, valamint a második fordulóra elkészítendő digitális bemutató témája 2016. december 20-áig megküldésre kerülnek a továbbjutott csapatok iskoláiba.

1.6.2. A második forduló (középdöntő) szabályai

Tervezett időpont: 2017. április.
Helyszín: 6 kijelölt iskola.
Forma: írásbeli, szóbeli és gyakorlati versenyrészek.

Résztvevők: az első forduló eredményei alapján a Versenybizottság döntésében meghatározott csapatok.
A második fordulóba jutott csapatokat a Versenybizottság – a területi elhelyezkedést is figyelembe véve – hat csoportba sorolja. Egy-egy ilyen csoport a 6 kijelölt iskola közül a számára kijelölt iskolában, mint helyszínen versenyez. Az adott csoportból a legjobb eredményt elérő csapat jut a Vetélkedő döntőjébe.
A második forduló szóbeli részén minden csapat a korábban számára kiadott témáról legfeljebb 5 perces digitális bemutatót tart. A digitális bemutatóhoz szükséges informatikai hátteret a lebonyolító iskola biztosítja.
A feladatokat a versenybizottság állítja össze.
A második fordulót a Versenybizottság által felkért zsűri helyben értékeli. Pontazonosság esetén először a szóbeli, majd – pontazonosság esetén – az írásbeli, majd újabb pontazonosság esetén a gyakorlati versenyrészen elért eredmény dönt. Mindezek egyezése esetén a döntést – a zsűri javaslatát mérlegelve – a Versenybizottság hozza meg.
Az eredményhirdetést követően kihirdetésre kerül a döntőre elkészítendő makett témája.

1.6.3. A harmadik forduló (döntő) szabályai

Tervezett időpont: 2017. szeptember.
Forma: szóbeli és gyakorlati versenyrészek.
Résztvevők: a középdöntők 6 győztes csapata.

A harmadik fordulóra minden csapat magával hozza a korábban számára kiadott témájú makettet.
A szóbeli illetve gyakorlati feladatokat a versenybizottság állítja össze. Az egyes feladatokat a csapat által delegált tagok oldják meg.
A harmadik fordulót a versenybizottság által felkért zsűri helyben értékeli.

Fődíj: az első helyezett csapat és tanáruk számára utazás a reformáció hazájába, Németországba.
A második és harmadik helyezett csoport pedig a reformáció magyarországi helyszíneire nyer három napos utazást.

2
A verseny anyaga

A Vetélkedő során megoldandó feladatok a reformáció témaköréből, az alábbi műveltségi területeket ölelik fel:

 • magyar
 • történelem
 • természettudományok
 • művészet- és művelődéstörténet
 • ének-zene
 • hittan és egyháztörténet.

A feladatok részben az 500 évvel ezelőtti reformáció korába nyúlnak vissza, az akkori események, történések, szereplők ismeretét teszik szükségessé. Másrészt a „Kulturális kincskereső” jegyében a reformáció máig ható kulturális, társadalmi eredményeit kutatják. Harmadrészt, a reformációt, mint állandó megújulást jelentő, jövőbe mutató lehetőséget vizsgálják.

VERSENYKIÍRÁS

Re: formáció­ –
Megújuló világ

Komplex műveltségi vetélkedő középiskolai korosztály részére

A Reformáció Emlékbizottság, az EMMI Oktatásért felelős Államtitkársága valamint az Oktatási Hivatal közösen meghirdeti a „Re: formáció – Megújuló világ” komplex műveltségi vetélkedő (továbbiakban Vetélkedő) részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait.

1
Általános tudnivalók

A „Re: formáció – Megújuló világ” komplex műveltségi vetélkedő a Reformáció 500. évfordulója alkalmából, csapatok részére meghirdetett verseny. A többfordulós verseny két tanéven átívelve 2016 őszén kezdődik, és 2017 őszén ér véget.

1.1. A Vetélkedő célja

A Vetélkedő célja, hogy a tanulók szerezzenek ismereteket azokról a művészeti és tudományterületekről, amelyekben a reformáció és annak hatása új értékeket teremtett. További célja, hogy a reformáció kultúránkra gyakorolt hatását fedezzék fel a jelenünk mindennapjaiban.

1.2 A Vetélkedőben való részvétel feltételei

A Vetélkedőre a magyarországi középiskolák 5 fős csapatokat nevezhetnek. A csapatok nevezéséért, és a középiskola csapatainak a Vetélkedőn való részvételi lehetőségének biztosításáért az intézmény vezetője felel. Egy iskola több csapatot is nevezhet.

A csapatokban azok a tanulók vehetnek részt, akik a csapatot nevező középiskolával a Vetélkedő adott fordulójának időpontjában tanulói jogviszonyban állnak. A csapatok összetételét az intézmény vezetője a Vetélkedő folyamán – a verseny adminisztrációs szabályait betartva – módosíthatja.

1.3. A jelentkezés módja

A csapat nevezését 2016. szeptember 30-áig az intézményvezető, a Vetélkedő adminisztrációs rendszerében rögzíti, megadva a csapat résztvevőinek nevét és oktatási azonosítóját, valamint a csapat legfeljebb 16 karakterből álló nevét.
A jelentkezés és a részvétel ingyenes.

1.4. A Vetélkedő szervezésének általános elvei

A Vetélkedő szakmai felelőse a Reformáció Emlékbizottság.
A Vetélkedővel kapcsolatos szakmai döntéseket a Versenybizottság hozza.
A Vetélkedőt az Oktatási Hivatal szervezi. Az egyes fordulók lebonyolításában közreműködnek a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok.
A Vetélkedő versenyrészei – az első forduló kivételével – nyilvánosak.
A Vetélkedő online, írásbeli, szóbeli és gyakorlati versenyrészeket tartalmaz.
A Vetélkedő szakmai tartalma a Nemzeti Alaptanterven túlmutató követelményeket is magában foglal, melyeket a versenykiírás 1. melléklete (nyilvánosságra hozatala: 2016. szeptember) tartalmaz.
A második illetve harmadik fordulóba továbbjutó csapatok és kísérőtanáruk részére az utazási költséget a Reformáció Emlékbizottság fedezi.

1.5. A Vetélkedő versenybizottsága

A Vetélkedő szakmai anyagának kidolgozását, szakmai irányítását és felügyeletét az elnökből és további tagokból álló Versenybizottság látja el. A Versenybizottság működtetéséről a Reformáció Emlékbizottság gondoskodik. A Versenybizottság tagjai: a Református Pedagógiai Intézet és az Evangélikus Pedagógiai Intézet igazgatója és egy-egy delegáltja, az elnököt a Reformáció Emlékbizottság jelöli ki.

1.6. A Vetélkedő fordulói

A Vetélkedő 3 fordulós.
Az egyes fordulók értékelése önállóan történik, az elért pontszámok nem adódnak össze.

1.6.1. Az első (iskolai) forduló szabályai

Időpont: 2016. december. 05.
Forma: online feladatlap.

Az online feladatsort a Versenybizottság állítja össze. A feladatokat tartalmazó elektronikus felületet az Oktatási Hivatal, a felület eléréséhez szükséges informatikai hátteret és a felügyeletet az iskola biztosítja.
A javítás központilag, a Versenybizottság szakmai felügyelete mellett történik. A második fordulóba – a Versenybizottság döntése alapján – legfeljebb 36 csapat juthat. Ettől a számtól a Versenybizottság – amennyiben az eredmények alapján indokoltnak látja – eltérhet. Az első forduló eredményei, illetve a második fordulóba továbbjutó csapatok névsora, valamint a második fordulóra elkészítendő digitális bemutató témája 2016. december 20-áig megküldésre kerülnek a továbbjutott csapatok iskoláiba.

1.6.2. A második forduló (középdöntő) szabályai

Tervezett időpont: 2017. április.
Helyszín: 6 kijelölt iskola.
Forma: írásbeli, szóbeli és gyakorlati versenyrészek.

Résztvevők: az első forduló eredményei alapján a Versenybizottság döntésében meghatározott csapatok.
A második fordulóba jutott csapatokat a Versenybizottság – a területi elhelyezkedést is figyelembe véve – hat csoportba sorolja. Egy-egy ilyen csoport a 6 kijelölt iskola közül a számára kijelölt iskolában, mint helyszínen versenyez. Az adott csoportból a legjobb eredményt elérő csapat jut a Vetélkedő döntőjébe.
A második forduló szóbeli részén minden csapat a korábban kiadott témáról legfeljebb 5 perces digitális bemutatót tart. A digitális bemutatóhoz szükséges informatikai hátteret a lebonyolító iskola biztosítja.
A feladatokat a Versenybizottság állítja össze.
A második fordulót a versenybizottság által felkért zsűri helyben értékeli. Pontazonosság esetén először a szóbeli, majd – pontazonosság esetén – az írásbeli, majd újabb pontazonosság esetén a gyakorlati versenyrészen elért eredmény dönt. Mindezek egyezése esetén a döntést – a zsűri javaslatát mérlegelve – a Versenybizottság hozza meg.

1.6.3. Felkészítő tábor a döntő előtt

Tervezett időpont: 2017. augusztus.
Tervezett helyszín: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium (7150 Bonyhád Kossuth L. u. 4.)

A tábor célja: felkészítés a döntőben a televíziós környezetben való szereplésre.
A tábor során mentorok segítik a csapatok munkáját.
A tábort a Reformáció Emlékbizottság a Református Pedagógiai Intézet és az Evangélikus Pedagógiai Intézet közreműködésével szervezi.

A harmadik forduló (döntő) szabályai

Tervezett időpont: 2017. szeptember.
Helyszín: Televízió stúdió.
Forma: szóbeli és gyakorlati versenyrészek.

Résztvevők: a középdöntők 6 győztes csapata.
A szóbeli illetve gyakorlati feladatokat a Versenybizottság állítja össze. Az egyes feladatokat a csapat által delegált tagok oldják meg.
A harmadik fordulót a Versenybizottság által felkért zsűri helyben értékeli.

Fődíj: az első helyezett csapat és tanáruk számára utazás a reformáció hazájába, Németországba.
A második és harmadik helyezett csoport pedig a reformáció magyarországi helyszíneire nyer három napos utazást.

1.6.2. A második forduló (középdöntő) szabályai

Tervezett időpont: 2017. április.
Helyszín: 6 kijelölt iskola.
Forma: írásbeli, szóbeli és gyakorlati versenyrészek.

Résztvevők: az első forduló eredményei alapján a Versenybizottság döntésében meghatározott csapatok.
A második fordulóba jutott csapatokat a Versenybizottság – a területi elhelyezkedést is figyelembe véve – hat csoportba sorolja. Egy-egy ilyen csoport a 6 kijelölt iskola közül a számára kijelölt iskolában, mint helyszínen versenyez. Az adott csoportból a legjobb eredményt elérő csapat jut a Vetélkedő döntőjébe.
A második forduló szóbeli részén minden csapat a korábban kiadott témáról legfeljebb 5 perces digitális bemutatót tart. A digitális bemutatóhoz szükséges informatikai hátteret a lebonyolító iskola biztosítja.
A feladatokat a Versenybizottság állítja össze.
A második fordulót a versenybizottság által felkért zsűri helyben értékeli. Pontazonosság esetén először a szóbeli, majd – pontazonosság esetén – az írásbeli, majd újabb pontazonosság esetén a gyakorlati versenyrészen elért eredmény dönt. Mindezek egyezése esetén a döntést – a zsűri javaslatát mérlegelve – a Versenybizottság hozza meg.

2
A verseny anyaga

A Vetélkedő során megoldandó feladatok a reformáció témaköréből, az alábbi műveltségi területeket ölelik fel:

 • magyar
 • történelem
 • természettudományok
 • művészet- és művelődéstörténet
 • ének-zene
 • hittan és egyháztörténet.

A feladatok részben az 500 évvel ezelőtti reformáció korába nyúlnak vissza, az akkori események, történések, szereplők ismeretét teszik szükségessé. Másrészt a reformáció máig ható kulturális, társadalmi eredményeit kutatják. Harmadrészta „Megújuló világ” jegyében, a reformációt, mint állandó megújulást jelentő, jövőbe mutató lehetőséget vizsgálják.

A regisztráció határideje: Október 10.

Regisztráció a vetélkedőre

A regisztráció határideje: Október 10-ig.

Oszd meg te is a

Facebookon!

Luther Márton

Reformátor

Légy részese!

Gyere el!

Kálvin János

Reformátor