Luther és Kálvin, illetve a protestantizmus hozzájárulása az alkotmányeszme megszületéséhez

protestáns teológusok és jogászok hozzájárulása a politikai gondolkodáshoz („protestáns politikai filozófia”) megkerülhetetlen.

Az alábbi rövid tanulmány e gondolatvilágnak egy sajátos dimenziójához, az „alkotmányeszme” megszületésének, ill. megerősödésének a dimenziójához kapcsolódik.

Luther felfogása

Luther e dimenzió szempontjából kétféleképpen lehet fontos számunkra. Egyrészt, a német reformátor „királytükrében”, leveleiben és „szakvéleményeiben” a természet rendjére, a természeti törvényekre, a józan észre, és természetesen a Szentírásra hivatkozva egy sor elvárást fogalmaz meg saját korának „politikusai”, elsősorban a fejedelmek számára. Ezen elvárások pedig viszonyítási pontként szolgáltak, illetve szolgálhattak az adott kor „politikacsinálói” számára.

Letölthető dokumentumok


KISS ENDRE JÓZSEF: „KIRÁLYI NEMZET VAGY”: EGYHÁZTÖRTÉNETI JEGYZETEK A REFORMÁCIÓ KORÁTÓL (AJÁNLÓ)
KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN ÉS KOVÁCS ELEONÓRA (SZERK.): A REFORMÁCIÓ KINCSEI: A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ(ISMERTETŐ)
CSOMA ZSIGMOND: A REFORMÁCIÓ BORAI (RÉSZLET)
BIRKÁS ANTAL: LUTHER MINT POLITIKAI TANÁCSADÓ
SZETEY SZABOLCS: ADATOK A MAGYAR REFORMÁTUS PRÉDIKÁCIÓS GYAKORLAT ÚJRAÉRTÉKELÉSÉHEZ (1784-1878) (ISMERTETŐ)
PAP FERENC: AZ EGYHÁZI ÉV (ISMERTETŐ)
DR. FODORNÉ DR. NAGY SAROLTA (SZERK.) CUM GRANO SALIS (RÉSZLET)
FAGGYAS SÁNDOR (SZERK.): PROTESTÁNS HŐSÖK: FÉLSZÁZ PORTRÉ AZ ELMÚLT FÉL ÉVEZRED MAGYAR TÖRTÉNELMÉBŐL (RÉSZLET)
A MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ TÖRTÉNETE (RÉSZLET)
CSOMASZ TÓTH KÁLMÁN: A XVI. SZÁZAD MAGYAR DALLAMAI (ISMERTETŐ)
A KUNSÁGHOZ KÖTŐDŐ REFORMÁTUS LELKÉSZEK (ISMERTETŐ)
PÓLYA KATALIN: AZ ISTENRŐL SZÓLÓ TAN ELISABETH MOTMANN-WENDEL TEOLÓGIÁJÁBAN (ISMERTETŐ)
ŐZE SÁNDOR: APOKALIPTIKUS IDŐSZEMLÉLET A KORAI REFORMÁCIÓ MAGYARORSZÁGÁN (AJÁNLÓ)
K. KAPOSI KRISZTINA ÉS LOVAS BORBÁLA (SZERK.): ENYEDI 460: TANULMÁNYKÖTET ENYEDI GYÖRGY SZÜLETÉSÉNEK 460. ÉVFORDULÓJÁRA RENDEZETT KAMARAKONFERENCIA ELŐADÁSAIBÓL (RÉSZLET)
LOVAS BORBÁLA (SZERK.): ENYEDI GYÖRGY PRÉDIKÁCIÓI 1. (67-99. BESZÉD) (RÉSZLET)
HEGYI ÁDÁM: AZ OLVASÁS ÉS A VALLÁSELLENESSÉG KAPCSOLATAI A BÉKÉS-(BÁNÁTI) REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYÉBEN 1781 ÉS 1821 KÖZÖTT (AJÁNLÓ)
KOVÁCS ESZTER ÉS MÉSZÁROS ANDOR (szerk.): A ZSELYKI EGYHÁZKÖZSÉG EMLÉKKÖNYVE (1881- 1990) (RÉSZLET)
KOVÁCS ESZTER ÉS MÉSZÁROS ANDOR (szerk.): HUSZ JÁNOS ÉS A HUSZITIZMUS HATÁSA A MAGYARORSZÁGI MŰVELŐDÉSBEN (ISMERTETŐ)
PÁPAI PÁRIZ FERENC: A HÍRES GYULAFEHÉRVÁR-NAGYENYEDI BETHLEN-KOLLÉGIUM ALAPÍTÁSA ÉS TÖRTÉNETE (RÉSZLET)
COETUS UNGARICUS. A WITTENBERGI MAGYAR DIÁKTÁRSASÁG (1555-1613) (AJÁNLÓ)
SZEKERNYÉS JÁNOS: TEMESVÁR REFORMÁTUSSÁGA (RÉSZLET)
SOMOGYI ALFRÉD: AZ EGYHÁZJOG ISTENI TÖBBLETE (ISMERTETŐ)
BODOKY RICHÁRD: JÖVEVÉNYEK ÉS VÁNDOROK 1-2. (RÉSZLET)
SZABÓ LAJOS (szerk.): TEOLÓGIA ÉS NEMZETEK (RÉSZLET)
REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG – IV. ÜLÉS. A MINISZTERI BIZTOS BESZÁMOLÓJA.
A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS KÖZOKTATÁS TERÜLETI SAJÁTOSSÁGAI

A Magyar Református Egyház Zsinatának Oktatásügyi Irodája felkérésére végzett kutatás első eredményeinek közlése Dr. habil. M. Császár Zsuzsanna egyetemi docens és az Iroda engedélyével.

REFORMÁCIÓ EMLÉKBIZOTTSÁG – II. ÜLÉS A MINISZTERI BIZTOS BESZÁMOLÓJA
EVANGÉLIKUS LELKÉSZEK MAGYARORSZÁGON (ELEM). PROSZOPOGRÁFIAI RÉSZ I.

A reformáció kezdetétől a zsolnai zsinatig (1610). I/1: A-L. Pastores Írta: Dr. Csepregi Zoltán, PhD. A tanulmányt a szerző és a kiadó engedélyével adjuk közre.

LUTHER ÉS KÁLVIN GAZDASÁGFELFOGÁSA

Írta: Dr. Birkás Antal, PhD

KÁLVIN JÁNOS ÉLETE ÉS TEOLÓGIÁJA RÖVIDEN

A Magyar Református Presbiteri Szövetség, a Barankovics Alapítvány és a KDNP Protestáns Műhely közös füzete. írta: Barbara Schenck- Georg Rieger (ford. Dr. Békefy Lajos)

LUTHER ÉS KÁLVIN FELFOGÁSA A VILÁGI FELSŐBBSÉGRŐL ÉS A NEKI VALÓ ENGEDELMESSÉGRŐL

Írta: Dr. Birkás Antal, PhD. A tanulmányt a szerző és a kiadó (Luther Kiadó és a Magyar Népfőiskolai Collegium) engedélyével adjuk közre.

(Megjelent a XXIX. Népfőiskolai Füzetek – „A reád bízott drága kincset őrizd meg…!” című kötetben.)

A REFORMÁCIÓ EREDETI CÉLJAI ÉS A KATOLIKUS MEGÚJULÁS A II. VATIKÁNI ZSINAT UTÁN

Írta: Dr. Reuss András, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

AZ EGYHÁZÉPÍTŐ LUTHER

Írta: Dr. Reuss András, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

AZ ISMERETLEN ÉS AKTUÁLIS PHILIPP MELANCHTHON (1497-1560)

Írta: Dr. Reuss András, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

A DEBRECEN-EGERVÖLGYI HITVALLÁS (1562) ÚJ KIADÁSÁNAK TANULSÁGAI

Írta: Dr. Csepregi Zoltán, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

A DÉVAI-KÓD

Írta: Dr. Csepregi Zoltán, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

A LUTHER-SZOBORTÓL A LUTHER-FILMIG

Írta: Dr. Csepregi Zoltán, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

A VÁRADI VITA 1544-BEN

Írta: Dr. Csepregi Zoltán, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

TULAJDON, KAMATSZEDÉS ÉS UZSORA JOHANNES ECK (1515), MARTIN LUTHER (1524) ÉS MELIUS JUHÁSZ PÉTER (1562) MŰVEIBEN

Írta: Dr. Csepregi Zoltán, PhD. A tanulmányt a szerző és a kiadó engedélyével adjuk közre.

UDVARI PAPOK MÁRIA KIRÁLYNÉ KÖRNYEZETÉBEN

Írta: Dr. Csepregi Zoltán, PhD. A tanulmányt a szerző és a Magyar Evangélikus Digitális Tár engedélyével adjuk közre.

Oszd meg te is a

Facebookon!

Luther Márton

Reformátor

Légy részese!

Gyere el!

Kálvin János

Reformátor

500 éve Reformáció

Idővonal az elmúlt 500 évről