„Nekem a munkám a hivatásom, a szenvedélyem, a hobbim. Az igazi kitüntetés az, hogy végezhetem”

– fogalmazott Győri Zsófia, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immanuel Otthonának vezetője, amikor március 9-én, a budapesti Hold utcai református templomban átvette a Bethesda Gyermekkórház egykori főigazgatója, Dizseri Tamás emlékére alapított szeretetszolgálati díjat.

„A fogyatékos emberek nem jótékonyság tárgyai, hanem egyenrangú társak a cselekvésben. Segítőik feladata megteremteni azokat a feltételeket, amelyek biztosítják hozzájárulásukat a közösség erejéhez” – mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a református egyház, a dunamelléki egyházkerület, a Hold utcai gyülekezet Protestáns Fóruma és a Bethesda közös szeretetszolgálati díjának tizennegyedik átadóján.

Balog Zoltán emlékeztetett a reformáció jubileumi évének ünnepi megnyitóján látott kontakttáncra is. „Győri Zsófia és Kulcsár Tamás a törékenység végtelen horizontját nyitja meg előttünk. Megmutatják, mit jelent az akadályok és a hátrányok leküzdése és egymást kölcsönösen egyenrangúnak tekinteni” – emelte ki. Hafensher Károly miniszteri biztos kifejezésével élve a lelki akadálymentesítés fontosságára hívta fel a közönség figyelmét: hozzáférési lehetőséget, rámpákat kell építeni a lelkek között is, mert csak valamennyi embertársunkkal együtt élhetünk teljes életét és gazdagodhatunk lelkileg.

Szloboda József, a Budapest-Északi Református Egyházmegye esperese  a magvető történetét helyezte a hallgatóság szívére Márk evangéliumából. Mint mondta, nekünk, magyaroknak a búza sokszor az életet jelképezi, mert magában foglalja azt a reménységet, amit Isten teremt életünkben és szolgálatunkban. „Miközben életeket veszünk a kezünkbe és formáljuk azokat, álljunk meg néha és jusson eszünkbe, hogy azt Istentől kaptuk” – figyelmeztetett a lelkipásztor. Hozzátette: a ránk bízottak, a diakóniai intézményeinkben élők is felülről kapták az életüket, „aminek a részesei lehetünk szolgálatunkkal, megnyugtatva, meghallgatva, szeretettel átölelve őket”. Az igehirdető arról is szólt, hogy nincsen hiábavaló élet, mert Isten a magvető, és kezéből minden mag a megfelelő helyre kerül.  „A mai nap annak a bizonysága, hogy Isten használ minket és rajtunk keresztül ad. Megosztani másokkal azt a keveset, amiben mi is szűkölködünk nem tudomány vagy technika kérdése, hanem alázat, Isten szeretete és kegyelme” – zárta szavait a református lelkész.

Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke ismertette Győri Zsófia szakmai életútját, majd Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója köszöntötte a díjazottat, aki átvette a kitüntetéssel járó irgalmas samaritánust ábrázoló Melocco Miklós-kisplasztikát. „Köszönöm a családomnak az indíttatást és a támogatást, a munkatársaimnak és a gyerekeknek, a gondozottaknak hogy tanulhatok tőlük, a fenntartónak pedig a lehetőséget a szolgálatra. Egy kívánságom maradt csak: ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget Istenem” – fejezte ki háláját Győri Zsófia.

Forrás: reformatus.hu
Szoták Orsolya, Fotó: Vargosz

X