A holland-amerikai vallásfilozófus, apologéta, dr. Alvin Plantinga kapta meg a 2017. évi, 1,1 millió fontos Templeton-díjat.

A Nobel-díjnál is magasabb összeggel, 1,1 millió fonttal járó Templeton-díjat 2017-ben dr. Alvin Plantinga, a 84 éves, holland származású amerikai református vallásfilozófus, keresztyén hitvédő, apologéta részére ítélték oda. Évtizedeken át volt a híres református egyetemen, a Michigan Államban található Grand Rapids Kálvin Kollégium professzora és kutatója. Ehhez az egyetemhez jó néhány magyar református teológus is kötődik, főleg Sárospatakról, ennek ellenére Plantinga nagyszerű munkássága szinte ismeretlen hazánkban. Vajon lehet ezt indokolni, s egyáltalán mivel?

Plantinga főként a filozófiai megismerés területén, a hit és a filozófia összefüggéseinek a vizsgálatában, a keresztyén filozófia sajátosságainak korszerű elemzésében és közzétételében, oktatásában ért el kiemelkedő eredményeket. Feldolgozta a keresztyén filozófia történetét is, pontosabban a filozófia keresztyén gondolkodóinak eszmei
vonulatát. Foglalkozott az Isten, a szabadság, és a gonosz problematikájával, vallás és tudomány viszonyának újra értelmezésével, a szükségszerűség és a szabadság viszonyával, a hit és a racionalitás kapcsolódásaival.

Háromkötetes fő művében (Warrant: the current debate. Oxford 1993; Warrant and proper function. Oxford 1993; Warranted Christian Belief. Oxford 2000) az igazi, hiteles keresztyén hit intellektuális történetét és mélységeit bontja ki. Megírta spirituális életrajzát is (Spiritual Autobiography. I Roots and Early Days. Notre Dame, South Bend März 1992; Spiritual Autobiography. IV Wayne Days. Notre Dame, South Bend März 1992). Az Abraham Kuyperrel (1837-1920) indult, majd a Herman Dooyeweerd (1894-1977) és más holland teológus, filozófus munkássága révén kiszélesedett, ma világszerte ismert kálvini reformációi filozófia nagy amszterdami iskolájának másodgenerációs alkotói gárdájához
tartozik. Ellenfelei, köztük iszlám és zsidó filozófusok, teológusok becsülik. A világ különféle részén ma is alkotó mintegy 200 reformációi filozófus szellemi példaképének tekinti. Méltatói között van, aki így vélekedik: „ő Isten 20. századi szellemi hadseregének kapitánya”. Az 1972-ben alapított Templeton-díjat rendszerint Londonban, a királyi palotában adják át, ez alkalommal viszont erre a ceremóniára a chicagói Természettudományi Múzeum dísztermében került sor.

A díjat Lord Brian Griffiths, a díjalapító Sir John Templeton barátja adta át. A díjhoz egy aranymedálion is jár, ami az életfát ábrázolja. Egyik méltatója ezt mondta róla: „ő Isten vezető református filozófusa korunkban”, más pedig így jellemezte: „Plantinga a 20. század legnagyobb filozófusa”. Meglepő, hogy a Wikipedián 23 nyelven olvashatunk munkásságáról, jelentőségéről a nagy világnyelvek és európai nyelvek mellett egyebek között arabul, japánul, koreaiul, indonézül, románul, szerb-horvátul, katalánul, izlandi nyelven. De magyarul nem! Van erre magyarázat?! Elképesztő! Nem a Wikipédia mulasztása. Gondolatrendszerével, munkásságával közelebbről sorozatunk további részeiben ismerkedünk meg.

Dr. Békefy Lajos Ph.D.

X