Szeptember 11-én rendezte meg a Magyar Nemzeti Levéltár Értékmentés összefogással – három projekt találkozik címen azt a sajtótájékoztatót, amelyen az intézmény ünnepélyesen bemutatta a Mikes Kelemen Program keretében, Észak-Karolinából, a Reformáció Emlékévében hazahozott, a 17. század közepéről származó magyar nyelvű protestáns prédikációszöveget, valamint az ennek tárolására használt, szintén a 17. század második felében, feltehetőleg Nürnbergben kiadott prédikációgyűjtemény-kötetet.

A sajtótájékoztató másik kiemelt célja a bemutatott csaknem 350 éves magyar nyelvű nyelvemlék kapcsán három jelenleg zajló magyar állami, egyházi és közgyűjteményi projekt, a Mikes Kelemen Program, a Reformáció MNL Projekt és a Hungaricana közgyűjteményi portál eredményeinek az ismertetése volt. A most hazaérkezett protestáns prédikációszöveg esetében ugyanis ennek a három programnak az eredményei találkoznak egymással, bizonyítva a közgyűjtemények digitalizálási, online publikálási erőfeszítéseinek, a magyar állam emigrációs iratgyűjtő tevékenységének, valamint a Reformáció Emlékbizottság által támogatott tudományos projektnek a kiemelkedő jelentőségét.

A sajtótájékoztatón jelen volt és köszöntőt mondott Dr. Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, míg a három program képviseletében Dr. Szilágyi Péter, ME, Nemzetpolitikáért felelős államtitkár (Mikes Kelemen Program) Dr. Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság munkáját koordináló miniszteri biztos (Reformáció MNL Projekt) valamint Dr. Rácz György, MNL országos levéltári főigazgató-helyettes mondta el beszédét.

Dr. Hafenscher Károly elmondta, hogy egy prédikáció, akármennyire is örök értékeket közvetít, mégis múlandó műfaj. Egy adott személy, egy adott helyen, egy közösségnek mondja el. Mégis ez a múlandó műfaj maradandó lehet. Erre jó példa számunkra ez a csodálatos kötet, valamint a restaurált kézirat. Hiszen a múlt megjelenik, a reformáció elmúlt 500 évéből egy-egy szakasz, és megmutatja számunkra, hogy ez az akkor ott aktuálisan elmondott beszéd milyen kincs a 21. század embere számára. (…) Ez ragyogóan illusztrálja azt az immár 3 éve zajló közös munkát, amely a Magyar Nemzeti Levéltár és a Reformáció Emlékbizottság között zajlott és zajlik.  

A sajtótájékoztatón Markója Szilárd, az Országgyűlési Könyvtár igazgatója (Országgyűlési Könyvtár, hungaricana.hu képviseletében) is részt vett. A Magyar Nemzeti Levéltár részéről a két projektvezető Kovács Eleonóra és Dr. Arany Krisztina ismertette az iratot és a nyomtatványt, valamint a két projekt keretében folyó levéltári munkát.

X